Årsmøte!

Årsmøte avholdes tirsdag 5.mars kl 19.00 på klubbhuset på Oppstad idrettsplass.

Ordinære årsmøtesaker.

Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 20.2, benytt post@oppstadil.no.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside, www.yourvismawebsite.com/oppstad-idrettslag en uke før årsmøtet.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte opp og ta del i hvordan idrettslaget skal driftes.

Vel møtt!

05.02.2024 19:25
lagt til handlevogn