Følgende ble valgt på ekstarordinært årsmøte 28.5.2020

ARBEIDSUTVALGET

Leder

Elin Merete Gaustad

 

 

Nestleder

Tommy Klokkerud

 (Ansvarlig for anlegg)

 

Sekretær

Lars Petter Holth

 

 

Kasserer

Cathrine Skårer

 

 

Styremedlem

Anne Glomsås

 

 

 Styremedlem

Silje Iren Solberg

 (Ansvarlig for medlemskontingent)

 

Vararepr.

Erik Fossmellem

Arbeidsutvalget med gruppeledere danner styret i Oppstad il.

Leder Friidrett

Elin Merete Gaustad

 

 

Leder Ski

Caroline Ellevold                  

 

 

Kontrollutvalg 2020

 

Følgende ble valgt inn i kontrollutvalget på årsmøtet 28.5.2020:

Thorsten Korsmo

Roar Erling Yri

Vara: Merethe Braaten

Valgkomite 2020

Leder  Jørgen Haagenrud                                                                      
2.medl  Håkon A. Ellevold      
3.medl  Eirik Bunes