Følgende ble valgt på ekstraordinært årsmøte 4.5.23

ARBEIDSUTVALGET

Leder

Tommy Klokkerud

 

 

Nestleder

Sander Eliassen

 (Ansvarlig for anlegg)

 

Sekretær

Lars Petter Holth

 

 

Kasserer

Anne Storsveen

 

 

Styremedlem

Anne Glomsås

 

 

Vararepr.

Erik Fossmellem

Arbeidsutvalget med gruppeledere danner styret i Oppstad il.

Leder Friidrett

Tommy Klokkerud

 

 

Leder Ski

Roger Gaustad           

 

 

Kontrollutvalg 2023

 

Følgende ble valgt inn i kontrollutvalget på ekstraordinært årsmøte 4.5.2023:

Leder: Haakon Andreas Ellevold

Medlem: Merethe Braaten

Valgkomite 2023

Leder  Elin Merete Gaustad                                                                      
medl  Øystein Sanderud      
vara  Kristine Smedsrudhagen
lagt til handlevogn