Følgende ble valgt på årsmøte 19.5.21

ARBEIDSUTVALGET

Leder

Elin Merete Gaustad

 

 

Nestleder

Tommy Klokkerud

 (Ansvarlig for anlegg)

 

Sekretær

Lars Petter Holth

 

 

Kasserer

Cathrine Skårer

 

 

Styremedlem

Anne Glomsås

 

 

 Styremedlem

Sander Eliassen

 

 

Vararepr.

Erik Fossmellem

Arbeidsutvalget med gruppeledere danner styret i Oppstad il.

Leder Friidrett

Tina Kristin Kolboholen

 

 

Leder Ski

Caroline Ellevold                  

 

 

Kontrollutvalg 2021

 

Følgende ble valgt inn i kontrollutvalget på årsmøtet 19.5.2021:

Thorsten Korsmo

Roar Erling Yri

Vara: Merethe Braaten

Valgkomite 2021

Leder  Håkon A. Ellevold                                                                      
2.medl  Eirik Bunes      
3.medl  Kristine Smedsrudhagen
lagt til handlevogn