Følgende ble valgt på årsmøtet 15.2.2018

ARBEIDSUTVALGET

Leder

Elin Merete Gaustad

 

 

 

Nestleder

Eirik Aaeng Bunes

 

 

 

Sekretær

Martine Tosterud

 

 

 

Kasserer

Jan Gunnar Broch

 

 

 

Styremedlem

Håkon Andreas Ellevold

 (Ansvarlig for loppemarken og anlegg)

 

 

 Styremedlem

 Cato Bratt

 (Ansvarlig for medlemskontingent)

 

 

Arbeidsutvalget med gruppeledere danner styret i Oppstad il.

Leder Friidrett

Kristin Sanderud Nordgaard

 

 

 

Leder Ski

Caroline Ellevold                  

 

 

 

 

Vararepresentant Randi Gaustad

Revisorer 2018

 

Følgende revisorer ble valgt på årsmøte 15.2.2018

Thorsten Korsmo

Anne Hilde Gaarder

 

 

Valgkomite 2018

 

 

Leder  Hallgeir Rapstad                                                                      
2.medl  Erik Fossmellem      
3.medl  Jørgen Haagenrud