Innkomne saker til årsmøte 2019

Det er innkommet saker til behandling på årsmøtet

Saker innkommet fra medlemmene: Asfaltering av halvsirkel, friidrettsanlegg, Slettbrenna

Styrets uttalelse til forslaget (jfr lovnormen)

Sak fra styret: Kjøp av ny snøskuter og bruk av egenkapital

01.02.2019 21:21
lagt til handlevogn