Stimerking

Stimerking

Sett av onsdag 9. oktober kl 1900 hvis du vil være med å bidra i arbeidet med stimerking. Da blir det møte på klubbhuset med informasjon om vegen videre. Følg med for mer informasjon.

Oppstad IL skal i gang med å merke turstier på Oppstad. Har du lyst til å hjelpe til med rydding, merking eller skiltoppsetting i høst og til våren? På møtet vil vi presentere kart og planer for turstiene, og organisere dugnadene. Det blir enkel bevertning.

23.09.2019 22:03
lagt til handlevogn