Stimerking status

Stimerking status

I løpet av sommeren ble også Høgåsen Rundt løypa merket fra stien fra Træfta over Skjulstadseterberget til Branvollsætra og Grasmyrkoia til ovafor Svartkulpen. Den er merket med blå klosser, men det mangler litt over den store hogstgruppa mellom Skjulstadsæterberget og Branvollsætra. Der er planen å få satt opp staur med merking etter hvert.

Skilting av stiene fra Snittmyra til Svartkulpen og opp derfra til Karistua ble gjort siste helga i september, slik at disse nå både er merket og skiltet. For oppdatert kart og hvordan du kan bruke kartapplikasjon med det merkede stinettet se stimerking.

03.10.2021 19:43
lagt til handlevogn