Fikk støtte til gapahuk på Knadda

Fikk støtte til gapahuk på Knadda

Oppstad IL får kr 10 000 fra Odal Sparebank til gapahuk. Målsetningen med prosjektet er å skape flerbrukstilbud som stimulerer til fysisk aktivitet og turopplevelser for alle.

I forbindelse med bankens fordeling av gavemidler etter regnskapsåret 2014 er Oppstad IL tildelt midler til prosjektet. Gapahuken skal plasseres på et fint utsiktspunkt med vidt utsyn over Oppstad. Området ligger i et lett tilgjengelig turterreng med fine turstier og skiløype like ved. Sammen med etablering av gapahuken vil det det merkes / oppfriskes merking av turstier i området. Raskest adkomst til gapahuken vil være fra snuplassen i enden av Snitmyrvegen.

Det trengs ytterligere finansiering for å komme i mål med prosjektet, så idrettslaget vil arbeide videre med å skaffe støtte og sponsormidler. Gapahuken vil settes opp på dugnad i løpet av 2015. Det er etablert en arbeidsgruppe med ansvar for prosjektet med Anders Lien i spissen. -Tildelingen er veldig positiv for prosjektet, og vi er med dette er på god vei til å få realisert gapahuken, sier han.

Hvis noen ønsker å bidra med sponsormidler eller dugnadshjelp, er det bare å kontakte Anders eller Oppstad IL (se kontaktinfo nederst)

Kartutsnitt (pdf)

15.06.2015 23:15
lagt til handlevogn