Ny priser for medlemskap

Ny priser for medlemskap

Det er mulig at du har vært medlem tidligere, men av ulike grunner har falt ut av medlemsregisteret? Nå har du muligheten til å støtte ditt lokale idrettslag ved å betale medlemskontingenten for 2018.

Et støttemedlemskap innebærer ikke at du forplikter deg til å delta på dugnader.

Den årlige medlemskontingenten er én av flere viktige inntektskilder for idrettslaget. Prisen for medlemskap bør ikke skremme noen. For 2018 er kontingenten fastsatt til kroner 200 for enkeltmedlemmer og kroner 100 per medlem i familien.

Vi ser helst at du sender en e-post med navn, fødselsdato, telefonnummer og e-post på nye medlemmer til Cato Bratt, medlemsansvarlig i idrettslaget, på e-post catobratt@gmail.com. Du vil deretter motta en faktura i e-post fra oss. Dette er den enkleste og beste løsningen for idrettslaget.

Hvis du ikke har e-post, kan du ringe Cato på telefon 412 33 250, så ordner vi selvfølgelig en faktura på papir.

Du kan også betale kontingenten direkte til konto 1870.40.70035, men da må du huske å merke innbetalingen med navn, fødselsdato og telefonnummer. Ved familiemedlemskap trengs disse opplysningene for samtlige personer (med lik adresse), slik at vi kan få oppdatert medlemsregisteret.

04.04.2017 20:09
lagt til handlevogn