Padling i bølger og vinn med grønlandsåre

Padleteknikk i mye vinn og bølger er noe som havpadlere i stigende grad gjør. Dette gjør at havpadlere har bruk for å dyktiggjøre seg på ulike områder, da brottpadling stiller større krav til den enkelte padlers tekniske nivå og til utstyr mv. For grønlenderne var dette også viktig, å kunne mestre ulike forhold herunder storm. Grønlenderne utviklet flere teknikker spesielt til bruk i storm. Det kunne være mange grunner til at en grønlender befant seg i en storm. For det første kunne dyktige kajakkpadlere ofte lett komme inn på seler hvis det var uvær. Bråk og bevegelse i sjøen gjorde selene mindre oppmerksomme på kajakkpadleren, og mestret du forholdene kunne dette være lønnsomt. De fleste ønsket nok likevel å unngå alt for hardt vær, siden det var risikabelt å fange under slike forhold. Det virker som om den vanligste grunnen til at en grønlender befant seg midt i et uvær var at været skiftet og man ikke rakk å søke seg inn til skjermede plasser eller hjemmet, var om man for eksempel var langt til havs på fangst. Voldsomme uvær kan komme raskt på Grønland, blant annet på grunn av lokale værfenomen som knytter seg til den store innlandsisen. Det er ikke uvanlig å høre historier om grønlendere som ble blåst langt til havs og måtte være flere dager underveis før de kom seg hjem igjen. I dag snakkes det om en stormrulle (fremoverlent rulle) og det er også snak om en stormåre, samt en egen padleteknikk med denne. Begge deler blir beskrevet herunder.

Padleteknikk med stormåre

Mange snakker om stormåre som en egen greie i dag. Ordet stormåre blir ofte også brukt feilaktig om en vanlig grønlandsåre. Det er vanskelig å si hvordan språkbruken har blitt til, men det som er sikkert er at man i områder på Grønland, der man ofte padlet i uvær, ofte hadde ganske korte årer. Den amerikanske kajakkforskeren John Heath angir målene på en stormåre til å være omtrent et ”armspan” lang. Det betyr at en stormåre kan være cirka like lang som høyden på personen som skal bruke den. Med andre ord veldig kort! Skaftet er oftest meget smalt – kun to håndsbredder er ikke uvanlig. Årebladene bør være smale, særlig innerst, der man kommer til å holde om bladet når man padler. Under padling skifter man hele tiden grep og skyver åren fra side til side. Fordelen ligger i å ha minst mulig åreblad eksponert for vind, samt å holde fingrene i bevegelse mot kulde. Personlig er jeg ikke noen stor fan av stormårer. Det henger nok sammen med at jeg opplever padleteknikken som mindre liketil og mindre nødvendig til den typen padling jeg gjør. Stormåren er etter min mening mest anvendelig som reserveåre – dertil er den også perfekt velegnet. Og i så måte bør kanskje heller lengden på kajakkens fordekk være med å bestemme årelengden. Er den passe lang ligger den fint og flatt ned mot dekket, og er klar til bruk, enten som reserve, eller til å rulle med.

Stormrulle - fremoverlent rulle (frem til frem)

Selv om de fleste rulle- og støtteteknikker brukes i hardt vær er den framover lente rulleteknikk den som kalles ”stormrulle”. Som alltid med de grønlandske teknikkene er det en mengde variasjoner. Bildeserien her er av en standard stormrulle.

1: Utgangsposisjonen er den samme som for standard grønlandsrulle. Asymmetrisk grep på åren og åren liggende langs framdekket. Overkroppen bøyes framover og man velter ned til motsatt side av den side man ønsker å komme opp på.

2: Behold den framoverlente posisjonen og sveip åren ut til siden. Åren holdes så langt som mulig horisontalt for å unngå at den dykker for dypt når man skal opp, og legger vekt på. Åren føres ut i en 90 graders vinkel i forhold til kajakkens lengderetning.

3: Kajakken gripes godt med knærne og føttene støtter mot fotstøttene. Med en kombinasjon av en kraftig vrikk med hoftene, og et nedover rettet press på padleåren med (i dette tilfelle) høyre arm, kommer kajakkpadleren opp til overflaten. Åren vil vanligvis ligge dypt i sjøen, og dette er et poeng for å unngå den velkjente og ufrivillige velt nummer to som ellers lett kan oppstå etter en vellykket rulle med god fart på.

Variasjon av stormrulle

Variasjon av stormrullen, er å ha åren bak hodet.

Anbefalt lesning

 ”Kajakmænd – fortællinger af Grønlandske sælhundefangere” av Signe Rink (red.) Odense Milo’ske boghandels forlag 1896. Boka kan bestilles fra biblloteket eller av og til på www.antikvariat.net.  

Anbefalt lesning

”Kajakker” av Keld Hansen (red.) Vikingeskibshallen i Roskilde 1991. ISBN 87-85-18018-1. Boka inneholder et utvalg artikler om Grønlandske kajakker og mange artige bilder. Blant annet finner du her beskrivelse av en virkelig barsk kajakktur som nær endte galt. Du kan kjøpe boken her.

lagt til handlevogn