Restaurering av gamle kajakker

Anders Thygesen utfører av og til restaureringsarbeid på eldre kajakker hvis de er bygget av tre og seilduk. Mange gamle kajakker fra 1930 årene er ofte det. Det kan være vakre og sjødyktige farkoster bygget av profesjonelle håndverkere eller av dyktige amatører. Hvis kajakken ikke er blitt behandlet spesielt dårlig, er det ofte ikke så mye arbeid som skal til for å gjøre den i stand til mange års ny bruk. Prisen for et restaureringsarbeid er veldig avhengig av hva som må gjøres, så det er ikke mulig å fastsette en pris på dette, da prisen avtales per arbeid. Ta kontakt dersom du ønsker å få restaurert en kajakk eller lurer på om det lønner seg til anders.thygesen@kajakkspesialisten.no.

lagt til handlevogn