Ønsker du å ri på lag for HEDE i årets Lagkonkurranse?

Ønsker du å ri på lag for HEDE i årets Lagkonkurranse?

Hede ønsker å stille lag i årets lagkonkurranse i Kretsmesterskapet som arrangeres 21-22.september.

Hvis du ønsker å representere HEDE i årets lagkonkurranse ber vi deg sende navnet til deg og din hest/ ponni, og nivået du ønsker å konkurrere i. Frist for å melde interesse er 10.september, til hedemarken.rideklubb@live.no
Klubbstyret vil være ansvarlig for å sette opp lag(ene).

Informasjon hentet fra statutt:

Det arrangeres følgende lagkonkurranse: 
Lagkonkurransen er åpen for klubblag bestående av ekvipasjer (både ponni og hest) fra samme klubb.  Ekvipasjen kan ikke ha ridd til mer enn 62% på nivået over den klasse den starter på to eller flere D- eller L-stevner. Hvert lag består av 2-3 ekvipasjer der de to beste er tellende. Kun èn ekvipasje fra hvert lag på samme nivå. Ekvipasjene velger selv hvilket av nivåene de vil starte ut fra de kvalifiseringskrav som framgår av KR og denne statutten.  Hver rytter kan bare starte en hest/ponni og hver hest/ponni kan bare starte en gang. Hver klubb kan ha flere lag, men dette begrenses pga. maks antall startende pr. klasse.

Se mer om stevnet her;
https://www.horsepro.no/index.php?r=show/event/event&eventId=18223

06.08.2019 21:32