Årsmøtedokumenter

Her finner du alle papirene til årsmøtet 2022. 
Trykk her

Er det noe du savner på vår hjemmeside?

Har du vært ute og startet? Eller er det annet du gjerne vil at vi skal legge ut her?
Vi ønsker oss både bilder, resultater osv, så send gjerne inn til en av våre administratorer eller til klubbmailen. 

På forhånd takk!

Følg oss også gjerne på facebook @hedemarkenrideklubb !

Kontakt oss

Postadresse:
Hedemarken Rideklubb
Postboks 270
2302 Hamar

E-post:
Hedemarken.rideklubb@live.no

Medlemskontigenten koster:
Enkeltmedlem 600kr per år.
Fakturamottaker i familie 750 kr per år.
Resterende familiemedlemmer 50 kr per stk per år. 

Oppsigelse av medlemskap må gjøres skriftlig innen utgangen av året. Skyldig kontingent blir sendt til inkasso

Lov for Hedemarken Rideklubb

Våre komiteer

Stevnekomité:
Anne-Heidi Kjernmoen, Nina Holland, Lena Engebretsgård, Mari Røsbak og Mette Mikkelsen.

Aktivitetskomité: 
Anne Kirsten S. Karset, Line K. Melhus og Monica H. Stenbæk

Lyst å sitte i en av komiteene?
Gi oss beskjed. Her er det alltid behov for en hjelpende hånd.

Styret for 2020

Leder: Janne Syversen Mob: 950 60 936

Nestleder: Anne-Heidi H. Kjernmoen Mob: 988 99 566

Styremedlem/kasserer: Reidun Bjørnstad Mob: 915 18 692

Styremedlem/ sekretær: Daniel Øvstetun Mob: 952 71 823

Styremedlem: Mari Røsbak Mob: 971 21 011

Varamedlem: Frøydis Wardenær Mob: 948 95 902

Varamedlem/ ungdomsrep. Even Langeteig Mob:

Politiattester

Det er vedtatt i Norges Idrettsforbund at det kreves politiattester av personer/trenere innen organisert idrett som har omgang med barn og ungdom. Dette gjelder for de personer som i vesentlig grad har et tillitsforhold eller ansvarsforhold i forhold til mindreårige.

Kontaktpersonene for dette innen vår klubb er: Daniel Øvstetun og Janne Syversen. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger en slik attest