ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

Til medlemmene i Hedemarken Rideklubb

Innkalling til årsmøte i Hedemarken Rideklubb 2017.

Styret innkaller herved til årsmøte i Hedemarken Rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 27.februar 2017 kl. 19.00 i kafèen i ridehuset på Aalerud, St.Mikaelsvei 283, Øvre Vang.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.feruar 2017 til Hedemarken Rideklubb, Postboks 270, 2302 Hamar eller epost til hedemarken.rideklubb@live.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, samt bli tilsendt alle medlemmer med mailadresse i klubbens medlemsregister, Klubbadmin.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i HEDE

17.01.2017 16:57