Årsmøte 2019 m/sakspapirer

Årsmøte 2019 m/sakspapirer

HEDE ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte torsdag 28.februar. 

Møtet vil holdes i If sine lokaler, Grønnegata 40, 2317 Hamar. Inngang fra Grønnegata ved Salong Perry. 
Vi starter kl 18:30, og kan friste med enkel servering.

Innkalling til årsmøtet er lagt ut i h.t. §13(2) i våre lover.
Innen fristen, på to uker før årsmøtet, skal alle saker som ønskes behandlet være styret i hende. Det samme gjelder forslag til valgkomitèen v/Lena Engebretsgård, tlf. 97098389.
Stemmeberettigede godkjennes i samsvar med §6 (1) i lovene for HEDE.
Alle sakspapirer legges ut på nettsiden sammen med endelig saksliste minst èn uke før årsmøtetdato.

Sakspapirer finner man her.

SAKSLISTE:

Sak 1. Velge tellekorps og godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3. Valg av møteleder, sekretær og to møtevitner

Sak 4. Årsberetning for tidsrommet 01.01.2018 – 31.12.2018

Sak 5. Regnskap for tidsrommet 01.01.2018 – 31.12.2018 i revidert stand

Sak 6. Innkomne forslag og saker

Sak 7. Medlemskontingent for 2020

Sak 8. Budsjett for driftsåret 2019

Sak 9. Klubbens organisasjonsplan

Sak 10. Valg

21.01.2019 23:28