Rekruttsamling lørdag 25. juni 2016

Rekruttsamling lørdag 25. juni 2016

Vi inviterer til rekruttsamling på Revelberget seter, Melåsberget, Elverum, lørdag, 25 juni kl 12.00.

Det vil bli ridetur i skogen for de som har med hest (Revelberget har noen få til utleie). Det blir natursti, hesteskokasting og lek på vollen. Vi tenner griller for de som vil grille, og det er salg av rømmegrøt, vaffel og kaffe/te på setra. Vi har, i tillegg til hester, hund, katt, høner, kaniner, marsvin, geiter og kuer.

Det er mulighet for overnatting, enten i egne telt eller i utleiekoier fra lørdag til søndag. Vi har dessverre ikke stallplasser, men har god mulighet til å ha hesten på beite ute om natta.

Gratis for klubbens medlemmer, kr 100,- for ikke-medlemmer.

For mer info og påmelding:  
Hege Sandberg, tlf: 90100051 eller Heg-3@online.no

14.06.2016 08:17