Invitasjon til møte for alle sprangryttere i HEDE

Invitasjon til møte for alle sprangryttere i HEDE

Sprangkomiteen ønsker velkommen til møte på Ener ungdomsskole mandag 3.april kl 19.00. 

Tema: Fortsettelse av "Med klubben og sprangrytterne våre inn i framtiden".

Det er hyggelig å samles igjen, vi ønsker å skape et større fellesskap i spranggruppa i HEDE. Vi i komiteen ønsker å gå igjennom litt fra skjemaene som ble fylt ut sist samt snakke om stevner og målsettinger videre.

Stikkord:
Fellesskap, stevner, HEDE-klær, målsettinger, fast tilholdssted, KM-individuelt og lag, samarbeid, banehoppinger.

Det vil bli enkel servering av mat, kaker og noe å drikke.

28.03.2017 18:29