Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hedemarken Rideklubb 25.feb.

Årsmøtet avholdes den 25.februar 2021 kl.18.30 på Hamar Vandrerhjem, Vikingskipet, Åkersvikveien 24, 2321 Hamar. Ved restriksjoner pga covid-19 vil møtet gjennomføres digitalt og medlemmene vil bli informert senest èn uke i forkant angående gjennomføringen. 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7.februar 2021 til Hedemarken Rideklubb, Postboks 270, 2302 Hamar eller epost til hedemarken.rideklubb@live.no.

Forslag til representanter inn i styret sendes valgkomitèen senest innen 7.feb. 2021 v/Nina Holland, nina.holland@dnbeiendom.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.hede.no

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Årsmøte dokumenter vil ligge tilgjengelig i vår dropbox på www.hede.no.

21.01.2021 18:15
lagt til handlevogn