Kretsting 2020

Kretsting 2020

Hedmark rytterkrets inviterer til kretsting lørdag 14.mars kl 12 på Forstmann, Norsk Skogbruksmuseum i Elverum.

Alle er velkommen, men det er fint om du/ dere melder dere på, slik at det blir nok mat til alle. 
Send til hedmark.krets@rytter.no

Alle pipirene ligger her.
Innkallingen er her.

Håper vi ses! 


08.03.2020 12:25
lagt til handlevogn