Årsmøte i Hedemarken Rideklubb

Årsmøte i Hedemarken Rideklubb

Møt opp og si din mening!

OBS, ta med godt med klær, vi skal være i låven! (Samme sted som julemøtet)

Årsmøtedokumenter blir forløpende lagt ut her i åpen Dropbox-mappe
(OBS endringer kan forekomme frem til én uke før årsmøtet)

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2016

HEDEMARKEN RIDEKLUBB

Torsdag 18.02.2016 klokka 18.00

Sted: I låven hos fam.Karset/Stenberg, Rønegutua 88, Stange

Innkalling til årsmøtet er lagt ut i h.t. §13(2) i våre lover.  Innen fristen på to uker før årsmøtet skal alle saker som ønskes behandlet være styret i hende. Det samme gjelder forslag til valgkomitèen. Stemmeberettigede godkjennes i samsvar med §6 (1) i lovene for HEDE.  Alle sakspapirer legges ut på nettsiden sammen med denne saksliste minst èn uke før årsmøtetdato.

SAKSLISTE

Sak 1.   Velge tellekorps og godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3.   Valg av møteleder, sekretær og to møtevitner

Sak 4.   Årsberetning for tidsrommet 01.01.2015 – 31.12.2015

Sak 5.   Regnskap for tidsrommet 01.01.2015 – 31.12.2015 i revidert stand

Sak 6.   Innkomne forslag og saker (innkomne saker kan komme i tillegg til disse)

         a) Vedta ny lov for Hedemarken Rideklubb utfra NIF`s lovnorm for idrettslag

-       se  vedlegg 1

          b) Styrets forslag på endring av aldersbestemt kontigent

-       se vedlegg 2

Sak 7.   Medlemskontingent for 2017

Sak 8.   Budsjett for driftsåret 2016

Sak 9.   Klubbens organisasjonsplan

Sak 10. Valg

Det vil bli enkel servering

VELKOMMEN

14.01.2016 12:11