Nye hjemmesider, nytt domene!

Fra nå av er det disse hjemmesidene som er gjeldende for Hedemarken Rideklubb. Den gamle siden ligger fortsatt ute, men vil bli borte etter 30. Juni da Klubben Online opphører.

Vi har ordnet nytt domene: www.hede.no

Inntill dette virker og er i orden er den nye hjemmesidens adresse http://www.yourvismawebsite.com/hedemarken-rideklubb

Følg med!

17.04.2015 18:25
lagt til handlevogn