Fusjonering

Årsmøtet 2015 ga styret myndighet til å arbeide videre med fusjonering med naboklubber. Styret har vært i møte med Hamar Ryttersportsklubb angående denne saken. Referat fra dette møtet kan du lese her.

Vi oppfordrer de som har innspill til denne saken og møte opp på medlemsmøtet 19. Oktober

06.10.2015 15:30