Fast tilholdssted?

Styret i HEDE ønsker å starte en prosess for en langtidsplan for klubben i forhold til fast tilholdssted. Vi ønsker å sette ned en egen komite som vil jobbe med dette arbeidet fremover.

Komiteen skal finn ut hva klubben kan bidra med og hva eventuelt de lokale anleggseierne ønsker/kan bidra med. Målsetningen er å se om vi kan få ett fast tilholdssted med 2 haller i distriktet vårt.

De som ønsker å jobbe med dette kan henvende seg til styret v/Halvor Finstad. Ingen frist, men så raskt som mulig. Første møte blir avholdt da nok interessenter til komiteen/arbeidsgruppa har meldt seg. Vi ser for oss 3-5 personer.

12.07.2016 11:49