Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Hedemarken Rideklubb 2020.

Årsmøtet avholdes den 27.februar 2020 kl. 18.30 på Hamar Vandrerhjem, Vikingskipet, Åkersvikveien 24, 2321 Hamar

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.feruar 2020 til Hedemarken Rideklubb, Postboks 270, 2302 Hamar eller epost til hedemarken.rideklubb@live.no.

Forslag til representanter inn i styret sendes valgkomitèen senest innen 10.feb. 2020 v/Hanne Vold, hanne@gaustadgard.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.hede.no

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Vil ligge ute på www.hede.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret i HEDE

22.01.2020 21:42