Siste trening for turnpartiene før sommeren

Siste trening for Gymlek 3 og 4 år, Gymlek 5 år, Idrettens Grunnstige og SALTO er tirsdag 9. mai.

Hvert parti kjører en liten avslutning med gøy trening og is til alle barnaJ

For de utøverne fra SALTO som skal delta på Gymfest i Vest Barn og Ungdom vil det kjøres noe fellestrening fram mot stevnet. Dette kommer egen info til dem det gjelder.

Alle utøverne på de ulike partiene får tilbud om å fortsette videre til høsten. Det vil bli sendt ut en e-post til alle sammen før høsten, der vi ber om tilbakemelding fra dem som ikke ønsker videre plass. De som allerede nå vet at de ikke ønsker plass videre, kan sende e-post til atskpamelding@gmail.com

Informasjon om påmelding for nye medlemmer legges ut på vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no i god tid før oppstart.

 

Vil takke alle voksne og barn for en fin sesongJ Ønsker alle en fin sommer.

21.04.2017 14:25
lagt til handlevogn