Idrettens medlemssystem er Askøy Turn og Sportsdrillklubb sitt medlemssystem. Systemet er laget og driftes av Norges Idrettsforbund.

Dette er Idrettens medlemssystem (hentet fra NIF sine sider)

Den nye medlemsløsningen vil tilby god funksjonalitet og oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt.

Dette skal gi god kvalitet og sikre at idretten har eierskap til egne medlemsdata, samt legge til rette for at vi har tilgang til gode rapporter med innsikt over utviklingen av norsk idrett.
IMS skal sørge for at medlemmer / brukere skal få informasjon til seg, ikke bruke tid på innhenting av informasjon og oppgaver.

Bruksanvisning for medlemmer ligger vedlagt.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b664ba2f1c4b43b5b72c1637754661c1/ims_brukermanual_medlem.pdf

Kort veiledning til bruk Idrettens medlemssystem for de som er medlemmer.

Gå inn på https://www.idrettsforbundet.no/digital/ims/

«Skroll» ned på høyre side og trykk på IMS min side - https://imsapp.nif.no/b2c/dashboard

  • Legg inn Brukernavn:
  • Legg inn Passord:
  • Trykk Logg inn med idrettens ID

Dersom du trykker inn feil passord mer enn 3 ganger, får du opp meldingen «lås opp»- ny kode får en tilsendt via SMS og du kan lage et nytt passord.

Når du er logget inn, vil du komme inn på instrumentbord.

I meny på venstre side ligger flere valg:

  • Medlemskap – her ligger all info om ditt medlemskap
  • Kjøp nytt medlemskap – du kommer inn på nytt søknadsskjema
  • Treningsdagbok
  • Ordre
  • Klikk på faktura og velg alle. Da får du opp alle faktura og status betalt eller ubetalt.
  • Henvendelser

NB! Har du flere barn i klubben, har de hver sin bruker!

I høyre hjørne ligger medlemmets profil. Her kan en gå inn å gjøre de endringer en ønsker.

Vi håper alle logger inn på barnets profil og oppdaterer denne ved behov. Vi ber om at alle sjekker om faktura med medlemskontingent og partiavgift er betalt. Medlemskontingent må være betalt for å kunne være medlem. I denne avgiften ligger forsikring!

 

lagt til handlevogn