Medlemsavgift og partiavgift:

Medlemsskap i klubben er satt til kr. 150,- pr. år. Alle aktive medlemmer må betale medlemsavgift i klubben. 

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt.

Medlemskontingent og partiavgift er som følger:

                           
   

Medlemsavgift for aktive medlemmer

   
   

150,- for hele sesongen     (høst + vår)

   
   

Støttemedlem

   
   

150,- for hele sesongen     (høst + vår)

   

 

                                                                                   
   

Partiavgift pr. uke

   
   

Partiavgift (kr) pr. halvår

   
   

Partiavgift 1 time

   
   

450,-

   
   

Partiavgift 2 timer

   
   

900,-

   
   

Partiavgift 3 timer

   
   

1350,-

   
   

Partiavgift 4 timer

   
   

1800,-

   
   

Partiavgift 5 timer

   
   

2250,-

   

*Gymlek partiene som har en treningsøkt på 45 min går inn under minstesatsen.

For trening utover 5 timer pr. uke påløper det kr. 450,- pr. ekstra time.

Ved ekstra treninger utover ordinær treningstid vil det kunne påløpe en ekstra avgift.

* Vi gjør oppmerksom på at det legges på et gebyr på hver faktura på kr. 20,- som dekker utgifter ved fakturering gjennom IMS.
   

 

 

lagt til handlevogn