Hallregler   (Foreldrevett)

Barna stiller i treningsklær på trening.   Alt hår skal settes opp i ballett topp og lugg skal klemmes bort!

Smykker, armbånd, klokker, ringer etc skal   taes av under trening! Joggesko er påbudt!

Foreldre skal ikke være i hallen men kan   vente i gangen/mellomgangen når barna trener. Barnas fokus og konsentrasjon   er bedre når foreldrene er ute av syne. Barna blir hentet når treningen er ferdig ikke før.
 Dette gjelder på alle partiene.
  
Yngre/eldre søsken må vente sammen med foreldrene i gangen.

Foreldre må gi beskjed til trener dersom   barnet har sykdommer/skader som vi må ta hensyn til.

Mat og drikke inntas hjemme, ikke i gymsal. Tyggis er ikke lov i hallen.

Trener skal ha beskjed hvis barnet uteblir fra trening.

Man møter på trening, helst 5 minutter før  treningen starter og skal være klare i hallen! Man skal respektere  treningstidene, trener og de andre utøverne! Trener skal ha beskjed hvis barnet kommer for sent på trening.

Trener skal respekteres på trening og  hjemme.

Barneidrett handler om felleskap, mestring   og motoriske utfordringer.
Barn skal motiveres og roses for sin innsats.

Apparat/utstyrsrom er alltid forbudt område  for barn, det gjelder sikkerhet

Det er viktig at foreldre gir beskjed  dersom barnet mistrives på trening eller dersom treningen oppleves som uforsvarlig.

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er i  hovedsakelig en foreldredrevet idrettsklubb. Vi er avhengig av at alle foreldre bidrar med dugnadshjelp.

Klubben vår er underlagt Norges idrettsforbund og idrettens barnerettigheter.