Oppstart våren 2022

Hei alle sammen. Nå er det heldigvis gitt noen lettelser innenfor idretten og etter dialog med forbund og Askøyhallene KF har vi nå fått en klarhet i gjeldende regler.

Vi har fått klarsignal for å kunne kjøre trening i grupper på rundt 20 stk, og flere grupper samtidig, dersom arealet tillater. Dette betyr at vi nå kan ha to grupper samtidig i hallene våre, men ikke inne i små gymsaler på skoler.

Vi starter opp med trening i neste uke, altså uke 3.

Vi minner om smittevernregler! Hold deg hjemme om du har symptomer eller føler deg syk!

Sportsdrill:

Minirekrutter: starter tirsdag kl. 17.30-19.00 i Strusshamn.

Aspiranter: Her deles partiet i to, slik at første gruppe møter kl. 17.30-18.30, og andre gruppe fra 18.30 -19.30. Det vil sendes egen e-post med inndeling av grupper til dette partiet.

Turn:

Forum:

NB! Gymlek (2017 og 2018) -Foreldre og barn partiet. De får dessverre ikke starte opp foreløpig pga. restriksjoner for voksne.

Gymlek 2015-2016 vil bli delt som før. Vi kommer til å ta i bruk begge garderobene, slik at 2015 får en garderobe og 2016 får en garderobe. Vi kommer til å avslutte 17.55 slik at vi får ut utøverne før neste parti kommer. Vi kommer ut med utøverne. For at vi skal kunne opprettholde trening på en sikrest mulig måte, er det ikke ønskelig å ha foresatt inne i mellomrommet eller langs veggen i hallen. Håper på forståelse for dette.

Idrettens grunnstige: Dette partiet venter ute til vi kommer ut og henter de. Jeg sender dere en egen e-post om hvem som er gruppe gul og hvem som er gruppe blå. Vi følger utøverne inn i garderoben, og ut igjen når timen er ferdig. For at vi skal kunne opprettholde trening på en sikrest mulig måte, er det ikke ønskelig å ha foresatt inne i mellomrommet eller langs veggen i hallen. Håper på forståelse for dette.

Hopshallen:

Partiene i Hopshallen vil også gå som planlagt, men der det er flere enn 20 stk på partiet deles de opp i mindre grupper etter alder, og trener på hver sin halvdel. Info blir sendt på e-post.

NB! Det er gjort noen endringer i treningstider i Hopshallen. De partiene det gjelder vil få tilsendt egen e-post.

Oppdaterte treningstider legges ut på vår nettside!

Avslutte medlemskap?

Vi ber om at de som ikke ønsker å fortsette sitt medlemskap sender e-post så snart som mulig til atskavmelding@gmail.com. Dersom man slutter etter at partiene er aktivert og faktura er sendt ut, må faktura betales! Partiene blir aktivert i løpet av uken!

02.01.2022 21:39
lagt til handlevogn