BEHANDLE IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN.

 

Klubben består av et styre med følgende fordeling:

Leder

Nestleder

3 Styremedlem

1 Varamedlem

 Styret fordeler arbeidsoppgavene på første styremøte. Styret vil jobbe med å behandle klubbens organisasjonsplan.

 

Årsmøte gir styret fullmakt til å opprette undergrupper/komiteer.

 

lagt til handlevogn