Årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb.

Til medlemmene i Askøy Turn og Sportsdrillklubb

Kleppestø 18.02.24

 Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb 2024

 Styret innkaller herved til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb.

 Årsmøtet 18.03.2024 kl. 18.30 i Askøy Forum.

 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2024 til atskpost@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og sendes til det enkelte medlem etter forespørsel. Send e-post til atskpost@gmail.com dersom du ønsker papirene tilsendt.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Askøy Turn og Sportsdrillklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Askøy Turn og Sportsdrillklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Askøy Turn og Sportsdrillklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan en sende e-post til styret på e-post atskpost@gmail.com

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

 

 

18.02.2024 11:57
lagt til handlevogn