Informasjon til medlemmene 18.01.2021

Hei.

De nasjonale retningslinjene har nå blitt justert og det er nå åpnet opp for organisert idrett. Dette betyr at vi kan starte opp med trening igjen fra neste uke, altså uke 4. Vi er blitt gjort oppmerksom på at massevaksinasjonen er planlagt til å foregå i Askøy forum denne våren. Dette betyr at det blir en omdisponering av treningstid for alle lag i forum. Vi vet ikke når dette vil skje og hvilke konsekvenser det vil få for oss som klubb. Vi velger å starte opp trening med samme treningstider og treningssted som i høst, så ser vi hva som skjer etter hvert. Partiet Gymlek foreldre og barn, er ikke mulig å starte opp på nåværende tidspunkt, på grunn av gjeldende retningslinjer.

Vi sender ut mer informasjon så snart vi vet noe mer. Vi legger også ut informasjon på vår nettside.

What do you want to do ?New mailCopy

18.01.2021 21:49
lagt til handlevogn