DE ULIKE PARTIENE PÅ SPORTSDRILL

De ulike partiene i sportsdrill er i hovedsak delt opp etter alder, der det er hensiktsmessig vil partiene også deles inn i ferdighetsnivå. Det er viktig for klubben at alle utøverne er på et nivå de mestrer. På denne måten vil alle utøverne få det best mulig i vår klubb.

Aspiranter:

Aldersgruppe: 6 +

Aspirantene er nybegynnerene i klubben, her lærer de grunnteknikk fra turn, dans og drill før de går videre til partiet minirekrutter. Her vil det være like mye fokus på både turn og drill. På dette partiet vil også lek og samhold i gruppen være en viktig del av treningen. Alle nye utøvere starter i aspirantpartiet.  Det vil være hovedfokus på å lære utøverne første nivå av graderingsystemet i sportsdrill.

Minirekrutter:

Aldersgruppe: 7-10

Minirekruttene fortsetter sin lære på grunnteknikker, Utøverne vil fortsette å gå stigen med graderingsnivåer.
I denne gruppen kan det være stor forskjell på utøverne både når det gjelder alder og nivå. De deles derfor inn i mindre grupper for at opplæringen skal være best mulig tilpasset hvert enkelt barn. Lek, samhold og motivering er også på denne gruppen en viktig del av treningen.

 
Rekrutter

Aldersgruppe: 11-12

Rekruttene har mulighet til å konkurrere det året de fyller 11 år, så langt de fyller kravene etter nasjonale regler for konkurranse. Konkurransereglene er satt for å sikre trygghet og mestring for alle utøverne.

Det vil fortsatt være fokus på å utvikle nye teknikker både innen drill, dans og turn hos disse utøverne. I denne gruppen vil det være fokus på graderingsnivåene.

Junior

Aldersgruppe: 13-17år

Juniorpartiet er delt i 2 nivå. Utøvere blir fordelt på bakgrunn av vurdering fra sportslig ansvarlig og hovedtrener. 

De to inndelingene:
Junior Nasjonal
Junior Elite

Det vil hele tiden på juniorpartiene arbeides med ferdigheter innen drill, dans og turn. Partiet vil i hovedsak arbeide med graderingsnivåer og tekniske øvelser.  

Senior

Aldersgruppe: 18+

Denne gruppen danner det øverste laget i klubben. Det vil være stort fokus på å utvikle nye ferdigheter innen turn, dans og drill. I denne gruppen vil det være stor forskjell på utøverne teknisk og i hva de ønsker og oppnå. Gruppen kan derfor bli delt i 2 nivå. Utøvere blir fordelt på bakgrunn av vurdering fra sportslig ansvarlig og hovedtrener. 

De to inndelingene:
Senior Nasjonal
Senior Elite

lagt til handlevogn