Gymlek 3 og 4 år

Gymlek 5 år

Idrettens grunnstige 1, 2 og 3. klasse.

SALTO

Troppsgymnastikk

Gymlek 3 og 4 år:

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Gymlek 3-4 år er et foreldre og barn parti, hvor barnet jobber med en forelder under hele treningen. Treningen består av grunnleggende aktivitet i hall. En er innom sang, lek, aktiviteter i apparater osv. Treningen bygger på konseptet Gymlek utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Gymlek 5 år og 6 år:

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Gymlek 5 år og 6 år består av grunnleggende aktivitet i hall. En er innom sang, lek, aktiviteter i apparater osv. Treningen bygger på konseptet Gymlek utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Idrettens grunnstige 2 og 3.klasse:

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Idrettens grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Treningen består av allsidig aktivitet og apparattrening. Treningen bygger 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse. Partiet er delt inn i aldersgruppene jenter og gutter 2 og 3 klasse. Utøverne får tilbud om å delta på samlinger og stevner som arrangeres i samarbeid med kretsen.

SALTO (fra 4. klasse og oppover):

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. Partiet er for jenter og gutter i alderen 9 år og oppover. Treningen er en påbygging av idrettens grunnstige.

Utøverne får tilbud om å delta på samlinger, uformelle konkurranser og stevner som arrangeres i samarbeid med kretsen.

SALTO GUTTER :

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. Partiet er for gutter i alderen 8 år og oppover. Treningen er en påbygging av idrettens grunnstige.

Utøverne får tilbud om å delta på samlinger, uformelle konkurranser og stevner som arrangeres i samarbeid med kretsen. 

Troppsgymnastikk:

1. Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse.

2. TeamGym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tilegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

Apparater/øvelser
I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanser, kroppsbølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

Bedømming
Det er tre dommerpaneler i hvert apparat:
* A - vanskelighet
* B - utførelse
* C - komposisjon.

A-panelet ser om troppene gjør vanskelighetene de har skrevet opp på vanskeskjemaet og beregner verdien av elementene de har fremvist når troppen er ferdig. A-panelet kan i teorien gi en uendelig høy karakter siden man får poeng etter hvor mange rotasjoner, skruer og elementer man utfører.

B-panelet ser på utførelsen av de forskjellige elementene og trekker poeng på grunnlag av blant annet høyde, kroppsposisjon, skruteknikk og landing. B-panelet starter på 10,0 poeng og trekker fra sine utførelsestrekk.

C-panelet kontrollerer at innholdet på fremførelsene er i tråd med reglementet. Blant annet at rekkefølgen på gymnastene er riktig i forhold til hva de utfører i tumbling og trampett. C-panelet starter på 4,0 poeng i frittstående og 2,0 poeng i tumbling og trampett.

Når en tropp er ferdig med sin prestasjon legges karakterene fra de tre dommerpanelene sammen og troppen får sin endelige karakter.