Gymlek med foreldre

Gymlek 

Idrettens grunnstige 

SALTO

Troppsgymnastikk

Gymlek med foreldre:

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Gymlek med foreldre, er et foreldre og barn parti, hvor barnet jobber med en forelder under hele treningen. Treningen består av grunnleggende aktivitet i hall. En er innom sang, lek, aktiviteter i apparater osv. Treningen bygger på konseptet Gymlek utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Gymlek:

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn.

Gymlek består av grunnleggende aktivitet i hall. En er innom sang, lek, aktiviteter i apparater osv. Treningen bygger på konseptet Gymlek utarbeidet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF).

Idrettens grunnstige:

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser.

Idrettens grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Treningen består av allsidig aktivitet og apparattrening. Treningen bygger 10 ulike øvelsesgrupper som hver er delt inn i 10 trinn, fra det helt enkle til en ferdig turnøvelse. Utøverne får tilbud om å delta på samlinger og stevner som arrangeres i samarbeid med kretsen.

SALTO JENTER:

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. Treningen er en påbygging av idrettens grunnstige.

Utøverne får tilbud om å delta på samlinger, uformelle konkurranser og stevner som arrangeres i samarbeid med kretsen.

SALTO GUTTER :

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning Treningen er en påbygging av idrettens grunnstige.

Utøverne får tilbud om å delta på samlinger, uformelle konkurranser og stevner som arrangeres i samarbeid med kretsen. 

Troppsgymnastikk:

1. Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hvert apparat/øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Det arrangeres lokale, regionale og nasjonale konkurranser i nasjonal klasse.

2. TeamGym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelser/apparater (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer i separate apparater/øvelser. Aldersklassene er inndelt i junior og senior. I tilegg til lokale, regionale og nasjonale konkurranser arrangeres det også nordiske mesterskap og europamesterskap i TeamGym.

Apparater/øvelser
I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanser, kroppsbølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

Bedømming
Det er tre dommerpaneler i hvert apparat:
* A - vanskelighet
* B - utførelse
* C - komposisjon.

A-panelet ser om troppene gjør vanskelighetene de har skrevet opp på vanskeskjemaet og beregner verdien av elementene de har fremvist når troppen er ferdig. A-panelet kan i teorien gi en uendelig høy karakter siden man får poeng etter hvor mange rotasjoner, skruer og elementer man utfører.

B-panelet ser på utførelsen av de forskjellige elementene og trekker poeng på grunnlag av blant annet høyde, kroppsposisjon, skruteknikk og landing. B-panelet starter på 10,0 poeng og trekker fra sine utførelsestrekk.

C-panelet kontrollerer at innholdet på fremførelsene er i tråd med reglementet. Blant annet at rekkefølgen på gymnastene er riktig i forhold til hva de utfører i tumbling og trampett. C-panelet starter på 4,0 poeng i frittstående og 2,0 poeng i tumbling og trampett.

Når en tropp er ferdig med sin prestasjon legges karakterene fra de tre dommerpanelene sammen og troppen får sin endelige karakter.

lagt til handlevogn