Informasjon om oppstart høsten 2023

Informasjon om oppstart høsten 2023 legges ut i god tid før skolestart.

Treningstider, treningssted og oppstart av partier avhenger av tildelt treningstid. Dette vil vi få informasjon om før sommeren. Så snart dette er på plass starter vi jobben med å få trenerkabalen til å gå rundt.

01.05.2023 20:37
lagt til handlevogn