INSTRUKTØRVETT

1)Vi stiller i god tid før treningen starter.

2) Vi stiller i treningsklær.

3) Det er treneren som er ”sjefen” i idrettshallen. Vær tydelig og bestemt.

4) Vi er rollemodeller for mange barn, gå foran med godt eksempel.

5) Tilpass språket til barnas nivå.

6) Bruk fløyte, snakk mindre.

7) Alle barn skal bli sett og få oppmerksomhet.

8) Barn lærer av oppmuntring og mestring, dette er trenerens kanskje viktigste oppgave.

9) Treneren har ansvar for sikkerheten. Tenk sikkerhet når aktiviteter planlegges. La aldri barn være uten tilsyn.

10) Barn får ikke ha tyggis på treningen, da får heller ikke treneren lov.

11) Vi er en del av Norges idrettsforbund og skal representere idrettens grunnverdier til neste generasjon.

lagt til handlevogn