Velkommen!

Støtt klubben ved å bruke Flugger Medlemmenes rabattkode i nettbutikken er: FA899317

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et frivillig drevet idrettslag. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår utmelding skal rettes til atskavmelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

What do you want to do ?New mailCopy

Nyheter

Informasjon:

 • Påmelding høsten 2022

  Det åpnes opp for påmelding til turn og aspirant sportsdrill i uke 35. Trening for disse partiene starter opp i uke 36. Vi legger ut mer informasjon når vi har på plass trenere, treningstid og treningsted for de ulike partiene. 

  08.08.2022 20:12
 • Avsluttet kontrakt med Intersport

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb har avsluttet kotrakt med Intersport Kleppestø. Vi kommer til å inngå ny avtale med ny leverandør etter sommeren. Vi kommer ut med mer info i løpet av høsten.

  04.07.2022 11:50
 • Informasjon om oppstart høsten 2022

  Vi får mange spørsmål fra foreldre som ønsker å melde på sine barn på både turn og sportsdrill. Vårens sesong er avsluttet for denne gang og planlegging av høsten er i gang.  Vi har søkt om treningstider for neste sesong, både i hall og på skole. Så snart vi har klart tildelte treningstider og at vi har på plass trenere for alle partier, så legger vi ut informasjon på våre nettsider. Dette vil skje i god tid før skolestart høsten 2022. 

  08.06.2022 20:22
 • Behov for trenere på turn.

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb ønsker å utvide trenerstaben på turn siden. Du trenger ikke å være tidligere turner, men ønsker å tilegne deg kunnskap via opplæring og kursing.

  Vi er et lite, men tett trener miljø hvor alle har et felles mål, å få utøvere som mestrer og har en flott progresjon. Nå ønsker vi å få enda flere engasjerte trener. Er du vår neste?

  Om du ønsker å vite mer, ta kontakt på atskpost@gmail.com

  Vi gleder oss til å få nye trenere i trenerstaben 😊

  07.05.2022 17:59
 • Årsmøte 2022

  Mandag 28. mars 2022 kl. 19.30 i Askøy Forum blir det årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrillklubb.

  Les mer…
  01.03.2022 11:17
 • Oppstart våren 2022

  Hei alle sammen. Nå er det heldigvis gitt noen lettelser innenfor idretten og etter dialog med forbund og Askøyhallene KF har vi nå fått en klarhet i gjeldende regler.

  Vi har fått klarsignal for å kunne kjøre trening i grupper på rundt 20 stk, og flere grupper samtidig, dersom arealet tillater. Dette betyr at vi nå kan ha to grupper samtidig i hallene våre, men ikke inne i små gymsaler på skoler.

  Vi starter opp med trening i neste uke, altså uke 3.

  Vi minner om smittevernregler! Hold deg hjemme om du har symptomer eller føler deg syk!

  Les mer…
  02.01.2022 21:39
 • Påmelding til Gymlek partier og Idrettensgrunnstige.

  Vi åpner nå opp for påmelding for både gutter og jenter til følgende turn partier:

  • Gymlek (2017 og 2018) med foreldre. Trening foregår tirsdag i Askøy Forum  Sal 3 kl. 17.15-18.00.  - PARTIET ER NÅ FULLT!
  • Gymlek (2016). Treningen foregår tirsdag i Askøy Forum Sal 1 kl. 17.15 -18.00. - PARTIET ER NÅ FULLT!
  • Gymlek (2015). Treningen foregår tirsdag i Askøy Forum Sal 1 kl. 17.15-18.00.- PARTIET ER NÅ FULLT!
  • Idrettensgrunnstige (2013 og 2014) tirsdag i Askøy Forum kl. 18.00 - 19.00.- PARTIET ER NÅ FULLT!

  Melder du deg på nå og blir godkjent som medlem og lagt til partier, er det bare å møte opp fra kommende uke 42 (tirsdag 19. oktober).

  Kort veiledning om hvordan du melder deg på, finner du under Les mer!

  Les mer…
  11.10.2021 18:42
 • Forum stengt i uke 40 og 41.

  Vi har mottatt beskjed fra Askøyhallene KF om at Askøy Forum vil bli stengt fra4. oktober til og med 17. oktober grunnet reklamasjonsarbeid på gulvet. Dette betyr at det blir ingen trening i Forum i uke 40. De som har trening i Hopshallen, Askøyhallen og på barneskoler vil ikke bli berørt, og kjører trening som vanlig.

  Konkurranseuttøverne på Sportsdrill mottar egen informasjon på e-post.

  Uke 41 er høstferie og dermed ingen trening for noen partier.

  Ønsker alle en fin høstferie.

  30.09.2021 22:25
 • Påmelding alle SALTO partier!!!

  Vi åpner opp for påmelding til alle SALTO partier. Partiene det gjelder for er:

  • SALTO Gutter (2012 og eldre) . De trener torsdag i Hopshallen fra kl. 17.30 - 19.00.
  • SALTO (2011 og 2012). De trener tirsdag i Hopshallen fra kl. 18.00 - 19.00.
  • SALTO (2009 og 2010). De trener torsdag i Hopshallen fra kl. 17.30 -19.30.
  • SALTO Tropp (2008 og eldre). De trener både tirsdag og torsdag i Hopshallen fra kl. 19.00-21.00 (I tillegg må en regne 15 min med rydding).

  Melder du deg på nå og blir godkjent som medlem og lagt til partier, er det bare å møte opp fra kommende uke 38.

  Kort veiledning om hvordan du melder deg på, finner du under Les mer!

  Les mer…
  18.09.2021 10:17
 • PÅMELDING ASPIRANTER SPORTSDRILL.

  Vi åpner opp for påmelding til Aspiranter Sportsdrill (født 2012,2013,2014 eller 2015) denne uken. Det blir startet to partier med 15 medlemmer på hvert parti. Partiete vil ha sin trening på Florvåg skole hver mandag fra kl. 17.30-18.30 og fra 18.30-19.30. Alle som får plass får tildelt treningstid på et av partiene.

  For å melde seg på partiet må en gå inn på https://medlemskap.nif.no/ og fylle inn den informasjon som kreves. Når dette er gjort vil denne informasjonen legges seg inn i vårt medlemssystem for godkjenning. Vi vil da godkjenne og plassere medlemmer på de to Aspirant partiene som er opprettet. Kort veiledning for påmelding finner du lenger nede i teksten! Trykk les mer.

  NB! Vi gjør oppmerksom på at det er kun påmelding til Aspiranter Sportsdrill og ingen andre partier. 

   

   

  Les mer…
  24.08.2021 19:57

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill