Velkommen!

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et frivillig drevet idrettslag. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår påmelding og utmelding skal rettes til atskpamelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

Nyheter

Informasjon:

 • Ingen trening i høstferien

  Det blir ingen trening for turn eller Sportsdrill partienei høsferien - uke 41.

  04.10.2020 18.19
 • Retningslinjer for gjennomføring av trening høsten 2020 - Covid-19.

  Alle medlemmer har fått tilsendt retningslinjer for gjennomføring av trening denne høsten.  Retningslinjene er utarbeidet for å hindre smitte av Covid-19. De er utarbeidet egen retningslinje for gjennomføring av Sportsdrill, og en for Turn partier.

  Retningslinjene er lagt under Covid-19 i meny.

  19.08.2020 08.26
 • Informasjon om oppstart.

  De fleste medlemmene i klubben er nå registrert i NIF, og dermed også i det nye medlemssystemet vårt. Det vil bli sendt ut en ny e-post med bekreftelse av medlemsskapet til dem som ikke fikk mulighet i sommer, eller som ikke fikk det til. Minner om at ingen mister plassen sin!  Når vi har oversikt over alle medlemmene, vil de bli plassert på riktige partier. Så snart dette er på plass kan vi aktivere partiene og da vil det komme ut e-post med informasjon. Det er laget en egen side med informasjon på NIF sine sider angående Idrettens medlemssystem (IMS).

  Vi gjør oppmerksom på at det er fortsatt en del usikkerhet rundt oppstart på grunn av Covid19, noe som gjør at vi fortsatt ikke vet om alle partier får starte opp. Dette gjelder først og fremst de partier som skal inn på skoler.

  På grunn av Covid19 har vi valgt å utsette opptak av nytt aspirant parti innen Sportsdrill denne høsten. Dersom det lar seg gjøre, blir det påmelding til våren.

  Vi legger ut mer informasjon om oppstart i løpet av neste uke!

  14.08.2020 14.10
 • IMS -idrettens medlemssystem

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb jobber med implementere et nytt medlemssystem (IMS). I denne forbindelse har en del medlemmer mottatt en e-post der en blir bedt om å bekrefte medlemsskapet. Dette er gjelder de som ikke er registrert hos NIF tidligere. Vi har fått tilbakemelding fra en del medlemmer om at de har problemer med å bekrefte og at linken ikke fungerer. Vi vil sørge for at alle får mulighet til å bekrefte plass før oppstart, og vi gjør oppmerksom på at ingen medlemmer mister plassen. Dere får mer informasjon i god tid før oppstart. 

  23.07.2020 23.21
 • Påmelding høsten 2020

  Informasjon om påmelding høsten 2020.

  Høsten 2020 blir en spesiell høst med tanke på Covid19. Det er fortsatt usikkert på om vi får beholde alle treningstider vi har søkt, da med tanke på barneskoler. Når det gjelder treningstider i haller, blir det som før. Vi har fått de tidene vi har søkt på, men det ligger fortsatt en del restriksjoner fra FHI. Av denne grunn har vi valgt å ikke ta inn nye medlemmer på turn, kun et parti innen Sportsdrill. Dersom det lettes på restriksjon, er det mulig vi åpner for påmelding etter nyttår. Dette vil det komme mer informasjon om.

  Informasjon om påmelding til aspiranter Sportsdrill legges ut på nettsiden i god tid før oppstart.

  02.07.2020 20.41
 • Loddbøker

  Det har nå blitt gjennomført trekning av loddbøker i forbindelse med Sportsdrill Vest 2020 for. Under er oversikt over de som har vunnet. 

  1.premie: Gavekort Nobi - Eldbjørg Bratten

  2.premie: El bil lader - Kristina Jakobsen

  3.premie: Panelovn - Sveinung Haug

  4.premie: Taklampe - Aksel Nilsen

  5.premie: Gavekort Sprek og Blid Sotra - Siv M. Karlsen

  6.premie: Gavekort Montér - Ingelin Thorstensen

  7.premie: Hodelykt - Elin Habijancic

  8.premie: Gavekort Bunnpris - Wenche Iversen

  9.premie: Gavekort Bunnpris - Louise H. skifjell

  10.premie: Fruktkurv - Morten Bertelsen

   

  Vinnerne er kontaktet! 

  25.06.2020 10.20
 • Til Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrillklubb - ny dato for årsmøte

  Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

  Ny dato - Onsdag 3.juni 2020 kl. 20.00 . Årsmøtet avholdes digitalt på Teams.

  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

  Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

  Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet til medlemmer etter forespørsel til e-post: atskpost@gmail.com

  Les mer…
  13.05.2020 17.22
 • Nytt medlemssystem.

  Nytt medlemsprogram:

  Til informasjon kommer klubben i løpet av våren til å gå over til nytt medlemssystem ISM – Idrettens medlemssystem. Dette er et felles medlemssystem for alle idretter. Dersom dere ikke ønsker å fortsette i klubben til høsten, setter vi stor pris på at dere sender beskjed på e-post så snart som mulig på atskpamelding@gmail.com. De som ønsker å fortsette vil automatisk bli overført til det nye systemet.

  11.05.2020 14.31
 • Informasjon til medlemmene.

  INFORMASJON TIL ALLE MEDLEMMENE I ASKØY TURN OG SPORTSDRILLKLUBB:

  Vi har nå fått beskjed fra Askøyhallene KF om at Askøyhallen og Forum er åpnet for trening. Alle klubber må følge retningslinjer som er utarbeidet av NIF i henhold til FHI sine anbefalinger.

  Turnpartier og troppsgymnastikk.

  Turnpartiene i Forum skulle denne uken hatt sin avslutning før sommeren, med en liten oppvisning for foreldrene og is til hver gymnast. Dette lar seg dessverre ikke gjennomføre i år.

  Hopshallen åpner ikke for trening før sommeren, noe som gjør at vi ikke får gjennomført trening for de partiene som har sin trening til vanlig der. Det blir derfor en ekstra tidlig sommerferiene for disse partiene og heller ikke de får noe avslutning.

  Sportsdrill partier:

  Aspiranter og minirekrutter vil ikke kunne starte opp med trening før til høsten igjen. Det blir heller ingen sommer avslutning for dem.

  Rekrutter, junior/senior og elite vil det bli lagt opp til enkel trening. Utøverne vil få egen informasjon fra trener. Det settes strenge krav til denne treningen og klubben har utarbeidet egne retningslinjer.

  Det er veldig trist at vi ikke får treffe noen av utøverne igjen før sommeren, men dette er en spesiell situasjon for alle. Vi håper at vi får starte opp igjen til høsten og at vi ser alle utøveren igjen da. Ønsker dere alle en fin vår og sommer. Ta vare på hverandre😊

  11.05.2020 14.28
 • LODDBØKER!

  Hei.

  I forbindelse med Sportsdrill Vest 20020, ble det levert ut loddbøker til noen av partiene på Sportsdrill. Loddbøkene vil trekkes før sommeren. Vi kommer ut med mer informasjon etterhvert.

  20.03.2020 09.52

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill