Velkommen!

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et frivillig drevet idrettslag. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår utmelding skal rettes til atskavmelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

What do you want to do ?New mailCopy

Nyheter

Informasjon:

 • DE FLESTE PARTIER ER NÅ STENGT FOR PÅMELDING!

  De fleste turnpartiene er nå stengt for påmelding. Det er noen ledige plasser på SALTO gutter (2012  og eldre)) og SALTO jenter (2009 og 2010).

  12.10.2021 19:19
 • Påmelding til Gymlek partier og Idrettensgrunnstige.

  Vi åpner nå opp for påmelding for både gutter og jenter til følgende turn partier:

  • Gymlek (2017 og 2018) med foreldre. Trening foregår tirsdag i Askøy Forum  Sal 3 kl. 17.15-18.00.  - PARTIET ER NÅ FULLT!
  • Gymlek (2016). Treningen foregår tirsdag i Askøy Forum Sal 1 kl. 17.15 -18.00. - PARTIET ER NÅ FULLT!
  • Gymlek (2015). Treningen foregår tirsdag i Askøy Forum Sal 1 kl. 17.15-18.00.- PARTIET ER NÅ FULLT!
  • Idrettensgrunnstige (2013 og 2014) tirsdag i Askøy Forum kl. 18.00 - 19.00.- PARTIET ER NÅ FULLT!

  Melder du deg på nå og blir godkjent som medlem og lagt til partier, er det bare å møte opp fra kommende uke 42 (tirsdag 19. oktober).

  Kort veiledning om hvordan du melder deg på, finner du under Les mer!

  Les mer…
  11.10.2021 18:42
 • Forum stengt i uke 40 og 41.

  Vi har mottatt beskjed fra Askøyhallene KF om at Askøy Forum vil bli stengt fra4. oktober til og med 17. oktober grunnet reklamasjonsarbeid på gulvet. Dette betyr at det blir ingen trening i Forum i uke 40. De som har trening i Hopshallen, Askøyhallen og på barneskoler vil ikke bli berørt, og kjører trening som vanlig.

  Konkurranseuttøverne på Sportsdrill mottar egen informasjon på e-post.

  Uke 41 er høstferie og dermed ingen trening for noen partier.

  Ønsker alle en fin høstferie.

  30.09.2021 22:25
 • Påmelding alle SALTO partier!!!

  Vi åpner opp for påmelding til alle SALTO partier. Partiene det gjelder for er:

  • SALTO Gutter (2012 og eldre) . De trener torsdag i Hopshallen fra kl. 17.30 - 19.00.
  • SALTO (2011 og 2012). De trener tirsdag i Hopshallen fra kl. 18.00 - 19.00.
  • SALTO (2009 og 2010). De trener torsdag i Hopshallen fra kl. 17.30 -19.30.
  • SALTO Tropp (2008 og eldre). De trener både tirsdag og torsdag i Hopshallen fra kl. 19.00-21.00 (I tillegg må en regne 15 min med rydding).

  Melder du deg på nå og blir godkjent som medlem og lagt til partier, er det bare å møte opp fra kommende uke 38.

  Kort veiledning om hvordan du melder deg på, finner du under Les mer!

  Les mer…
  18.09.2021 10:17
 • PÅMELDING ASPIRANTER SPORTSDRILL.

  Vi åpner opp for påmelding til Aspiranter Sportsdrill (født 2012,2013,2014 eller 2015) denne uken. Det blir startet to partier med 15 medlemmer på hvert parti. Partiete vil ha sin trening på Florvåg skole hver mandag fra kl. 17.30-18.30 og fra 18.30-19.30. Alle som får plass får tildelt treningstid på et av partiene.

  For å melde seg på partiet må en gå inn på https://medlemskap.nif.no/ og fylle inn den informasjon som kreves. Når dette er gjort vil denne informasjonen legges seg inn i vårt medlemssystem for godkjenning. Vi vil da godkjenne og plassere medlemmer på de to Aspirant partiene som er opprettet. Kort veiledning for påmelding finner du lenger nede i teksten! Trykk les mer.

  NB! Vi gjør oppmerksom på at det er kun påmelding til Aspiranter Sportsdrill og ingen andre partier. 

   

   

  Les mer…
  24.08.2021 19:57
 • INFORMASJON ANGÅENDE OPPSTART!!

  Vi har nå mottatt informasjon fra Askøyhallene KF. Askøy Forum vil benyttes til massevaksinering ihvertfall ut september, noe som betyr at turn partiene ikke kan benytte tildelt treningstid i denne perioden. Det vil dermed ikke bli mulig å ta inn noen nye medlemmer på turn før massevaksineringen er avsluttet i Forum.

  Eksisterende medlemmer på turn vil få tildelt treningstid Hopshallen tirsdag og torsdag i denne perioden. Det vil bli sendt ut e-post med informasjon i neste uke. Oppstart i Hopshallen blir i uke 34.

  Sportsdrill vil få tilsendt egen informasjon om oppstart, og det vil bli lagt ut påmelding til Aspirant Sportsdrill . Treningen vil forgå mandager på Florvåg skole. Påmeldingslink legges ut her på nettsiden i uke 34 og oppstart vil bli i uke 35.

  11.08.2021 21:40
 • Informasjon om oppstart.

  Det er mange som ønsker å bli nye medlemmer hos oss denne høsten. Vi venter fortsatt på en avklaring rundt bruk av Askøy Forum, som nå benyttes til vaksinering. Så snart vi får en avklaring på fordeling av treninssted og treningstid, så legger vi ut informasjon her på nettsiden vår.

  05.08.2021 10:36
 • Siste trening som hovedtrener i Sportsdrill.

  Siste trening som hovedtrener i Sportsdrill.

  17. juni var siste trening som hovedtrener i Sportsdrill for Lisa Mari T. Sæther. Lisa  kom inn i klubben vår i 2008 og har på disse 13 årene bygget opp en solid Sportsdrill gruppe som nå konkurrere innen Sportsdrill, både nasjonalt og internasjonalt.  Lisa vil hjelpe til under oppstart og ved programlaging til høsten, men stafettpinnen har hun nå gitt videre til et flott trenerteam. Hun kommer til å fortsette som dommer i Sportsdrill en stund til, så vi håper å få treffe henne av og til. V vil takke Lisa for alt det arbeidet hun har lagt ned for klubben vår, og ønsker henne og familien lykke til videre.

  21.06.2021 08:39
 • Vår sesongen er nå avsluttet.

  All trening innen Turn og Sportsdrill er nå avsluttet for denne sesongen. Vi starter opp igjen til høsten og håper at vi får mulighet til å ta inn mange nye medlemmer. Så lenge Askøy Forum benyttes til massevaksinering., påvirker dette idrettene som har tildelt trening i hallen. Vi legger ut informasjon i god tid før skolestart angående oppstart høst 2021.

  Vi ønsker alle en riktig god sommer!

  18.06.2021 14:37
 • Til Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrillklubb - årsmøte 2021

  Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

  Onsdag 26. mai 2021 kl. 19.00 . Årsmøtet avholdes digitalt på Teams.

  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

  Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

  Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut en uke før årsmøtet til medlemmer etter forespørsel til e-post: atskpost@gmail.com

  Les mer…
  26.04.2021 12:00

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill