Retningslinjer utøvere

Vedtatt av styret i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle utøvere i klubben. Retningslinjene er forventninger til hvordan utøvere skal oppføre seg på trening og når de representerer klubben.

Utøvere i klubben skal:

 • Vise gode holdninger
 • Respektere hverandre
 • Vise lojalitet mot klubb og trenere
 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre
 • Følge klubbens regler
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere
 • Ta ansvar for godt samhold
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Være stolt av sin egen innsats
 • Anerkjenne andre sin innsats
 • Ta ansvar for miljø og trivsel
 • Reagere på mobbing eller annen adferd som ikke er i tråd med klubbens verdier

Retningslinjer trenere

Vedtatt av styret i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Disse retningslinjene er felles forventninger til alle trenere i klubben. Retningslinjene er forventninger til hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøvere, foreldre og når de representerer klubben.

Som trener i idrettslaget skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

 

Retningslinjer foreldre/foresatte

 

Vedtatt av styret i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Til deg som er foreldre i klubben:

 • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang
 • Motiver barna til å være positive på trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.

Lenke:

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media

 

 

 

 

 

lagt til handlevogn