Informasjon om oppstart.

De fleste medlemmene i klubben er nå registrert i NIF, og dermed også i det nye medlemssystemet vårt. Det vil bli sendt ut en ny e-post med bekreftelse av medlemsskapet til dem som ikke fikk mulighet i sommer, eller som ikke fikk det til. Minner om at ingen mister plassen sin!  Når vi har oversikt over alle medlemmene, vil de bli plassert på riktige partier. Så snart dette er på plass kan vi aktivere partiene og da vil det komme ut e-post med informasjon. Det er laget en egen side med informasjon på NIF sine sider angående Idrettens medlemssystem (IMS).

Vi gjør oppmerksom på at det er fortsatt en del usikkerhet rundt oppstart på grunn av Covid19, noe som gjør at vi fortsatt ikke vet om alle partier får starte opp. Dette gjelder først og fremst de partier som skal inn på skoler.

På grunn av Covid19 har vi valgt å utsette opptak av nytt aspirant parti innen Sportsdrill denne høsten. Dersom det lar seg gjøre, blir det påmelding til våren.

Vi legger ut mer informasjon om oppstart i løpet av neste uke!

14.08.2020 14:10
lagt til handlevogn