INSTRUKTØRVETT

1)  Vi stiller i god tid før treningen starter.

2)  Vi stiller i treningsklær.

3)  Hovedtrener er ansvarlig for å sette i gang treningen og barna skal være i
     fokus under treningen

4)  Det er treneren som er ”sjefen” i idrettshallen. Vær tydelig og bestemt.

5)  Vi er rollemodeller for mange barn, gå foran med godt eksempel.

5)  Tilpass språket til barnas nivå.

7)  Alle barn skal bli sett og få oppmerksomhet.

8)  Barn lærer av oppmuntring og mestring, dette er trenerens kanskje  
     viktigste oppgave.

9) Treneren har ansvar for sikkerheten. Tenk sikkerhet når aktiviteter
     planlegges. La aldri barn være uten tilsyn.

10) Barn får ikke ha tyggis på treningen, da får heller ikke treneren lov.

11) Vi er en del av Norges idrettsforbund og skal representere idrettens          grunnverdier til neste generasjon.

 

 

lagt til handlevogn