INFORMASJON ANGÅENDE OPPSTART!!

Vi har nå mottatt informasjon fra Askøyhallene KF. Askøy Forum vil benyttes til massevaksinering ihvertfall ut september, noe som betyr at turn partiene ikke kan benytte tildelt treningstid i denne perioden. Det vil dermed ikke bli mulig å ta inn noen nye medlemmer på turn før massevaksineringen er avsluttet i Forum.

Eksisterende medlemmer på turn vil få tildelt treningstid Hopshallen tirsdag og torsdag i denne perioden. Det vil bli sendt ut e-post med informasjon i neste uke. Oppstart i Hopshallen blir i uke 34.

Sportsdrill vil få tilsendt egen informasjon om oppstart, og det vil bli lagt ut påmelding til Aspirant Sportsdrill . Treningen vil forgå mandager på Florvåg skole. Påmeldingslink legges ut her på nettsiden i uke 34 og oppstart vil bli i uke 35.

11.08.2021 21:40
lagt til handlevogn