Åpen hall

Juleoppvisning

Sommeravslutning

Loddslag

Enjoybøker

Konkurranser/Stevner

Åpen hall:

Askøy Turn og Sportsdrillklubb har fått tildelt dugnad av Askøy kommune. I samarbeid med Askøyhallene KF arrangeres åpenhal hver søndag fra november til mars i Askøyhallen.

Åningstiden for åpen hall er fra kl. 10.00 - 13.00. Aktivitetene består av fri lek i hall på apparter og ved bruk av småleker. Alle barn opp til 12 år ifølge med voksen.

Askøy Turn og Sportsdrillklubb har kiosk inne i hallen. All inntekt går til bruk av utstyr til de ulike partiene i klubben.

Vi oppfordrer alle til å la matpakken være hjemme, og støtte en god sak.

Oversikt over dato for de ulike søndagene og fordeling av søndager for de ulike partiene, er satt opp under:

Juleoppvisning:

Askøy Turn og Sportsdrillklubb arrangerer juleoppvisning for alle partiene innen turn og sportsdrill i månedskiftet november/desember.

Hele klubben er samlet i Askøy Forum og alle partiene viser fra flotte oppvisninger for famile og kjente. Det er salg fra kiosk under oppvisningen. Informasjon om dato for juleoppvisningen legges ut under terminliste for turn og sportsdrill.

Partiene på turn har ansvar for dugnad på denne oppvisningen. Partiene på turn får tildelt arbeidsoppgaver i god tid før oppvisningen

 

Sommeravslutning:

I begynnelsen av juni arrangerer Askøy Turn og Sportsdrillklubb oppvisning for alle sportsdrill partiene og de eldste på turn.

De yngste turnerene avslutter sin trening rundt 17. mai og har egen avslutning med sitt parti.

Hvem som får tildelt dugnad på sommeravslutningen avklares i god tid før avslutningene. De siste årene har det vært sportsdrillerne som skal representere klubben i store konkurranser utenfor Norge som har fått dugnaden, slik at de kan få inn litt penger til å dekke utgifter ved reise og oppholg til konkurransene.

Loddsalg:

Klubben arrangerer loddslag i klubben ved noen anledninger. Da setter vi sammen en foreldregruppe som får ansvar for hele salget. Denne dugnaden er stort sett etter ønske fra foreldre.

Dugnadsgruppe:

Askøy Turn og Sportsdrillklubb har nedsatt en gruppe med foreldre som jobber med å få inn penger til konkurransepartiene innenfor Sportsdrill. Dugnadsgruppen setter opp ulike oppgaver og tar ansvar for gjennomføring av dugnaden.

Konkurranser/stevner:

Askøy Turn og Sportsdrillklubb arrangerer store konkurranser/stevner når dette innvilges.

Klubben har arrangert Sportsdrill Vest i alle år. Dene konkurransen foregår tidlig på våren og det er alle partiene innen sportsdrill som har ansvar for dugnad. Dugnadslister sendes ut til alle sportsdrillerne i god tid før konkurransen.

Stevner:

Klubben søker om å arrangere ulike stevner gjennom sesongen. Det settes opp dugnadslister avhengig av om det er turn eller sportsdrill aom arrrangerer stevnet. Ved behov blir hele klubben involvert.

lagt til handlevogn