Dessverre ikke inntak av nye medlemmer våren 2021.

Askøy Turn og Sportsdrillklubb har dessverre ikke mulighet denne våren å ta inn nye medlemmer. Askøy kommune har vedtatt at Askøy Forum skal benyttes til massevaksinering denne våren. Så langt er klubben kun informert om at eksisterende treningstider gjelder så langt, men innen kort tid vil all treningstid bli omdisponert. Klubben vet fortsatt ikke hvilken treningstid vi får beholde og hvor trening vil foregå.

Klubben må forholde seg til gjeldende smittevernregler som gjelder for kommunen og særforbund. Smittevernreglene tillater ikke større grupper enn 20 personer, inkludert trener. I tillegg må det være god avstand, dersom det skal tillates flere grupper i en hall. Dette setter store begrensninger for vår aktivitet, noe som igjen ikke gir oss mulighet å tilby nye medlemmer plass denne våren. Organisert aktivitet gjelder for øyeblikket kun for dem under 20 år, noe som gjør at vi ikke får igangsatt eksisterende foreldre og barn parti.

Vi håper at høsten 2021 blir en normal høst og som gir oss mulighet til å ønske nye medlemmer velkommen.

What do you want to do ?Copy

What do you want to do ?Copy

22.01.2021 14:45
lagt til handlevogn