Velkommen!

Støtt klubben ved å bruke Flugger Medlemmenes rabattkode i nettbutikken er: FA899317

Du er nå kommet til Askøy Turn og Sportdrillklubb sin nettside.

Vi er en klubb som ble stiftet 26. mars 2006. Klubben består av partier innen turn og sportsdrill. Vår klubb er bygget opp og drives av frivillige. Vi har ingen ansatte i klubben som drifter klubben, og derfor er det etter arbeidstid vi vil være tilgjengelig.

Informasjon om klubben som f.eks oversikt over partier, treningstider, priser, hvordan bli medlem osv. finner du på vår nettside.

Ønsker du kontakt med klubben kan en sende e-post til atskpost@gmail.com, så svarer vi så raskt som vi har anledning.

 

Kontakt klubben

Askøy Turn og Sportsdrillklubb er et idrettslag drevet basert på frivillighet. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av klubben og prøver etter beste evne å forbedre oss så godt vi kan.

Vi ønsker nå å informere om at alle henvendelser uavhengig om de gjelder sportsdrill eller turn kun skal rettes til atskpost@gmail.com og ikke til enkeltpersoner i styret, trenere eller lignende. Hvis enkeltpersoner fra styret/hovedtrener eller sportslig ansvarlig har opprettet direkte kontakt vil det selvfølgelig være naturlig å henvende seg direkte tilbake mot denne personen.   

Alt som angår utmelding skal rettes til atskavmelding@gmail.com

På vår nettside www.askoyturnogsportsdrillklubb.no finner dere all informasjon for klubben. Vi legger ut nyheter ved jevne mellomrom på vår nettside.

Nyheter

Informasjon:

 • Utstyrsavtale Askøy

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb har som sagt inngått avtale med Utstyrsavtale Askøy. Klubben har fått egen nettside med våre produkter. Nettsiden er fortsatt under utarbeidelse, men dere kan gå inn og se alt som kan kjøpes på nett. En del av produktene kan også kjøpes i butikk på Storebotn. Link til nettsiden finner dere her

  Les mer…
  03.01.2023 14:40
 • OPPSTART VÅREN 2023

  Godt nyttår til alle!

  Vi starter opp med turn og Sportsdrill i uke 2. Vi kommer ut med mer informasjon til alle medlemmer i løpet av uken.

  03.01.2023 11:49
 • JULEOPPVISNING.

  Lørdag 3. desember fra kl. 12.00 -16.00  arrangerer Askøy Turn og Sportsdrillklubb juleoppvisning i Askøy Forum. Det blir oppvisning for alle partier innen Turn og Sportsdrill. Det blir kafe og loddsalg. 

  Kanskje kommer nissen:)

  Velkommen til oppvisning.

  18.11.2022 23:26
 • INGEN TRENING I HØSTFERIEN

  Det blir ingen trening for Turn og Sportsdrill partien i uke 41 - høstferien.

  05.10.2022 21:42
 • Ingen trening i Askøy Forum tirsdag 27. september

  Grunnet arrangement i Askøy Forum er all trening avlyst tirsdag 27. september. Alle berørte medlemmer har fått beskjed via e-post.

  21.09.2022 22:13
 • Påmelding Gymlek (2018 og 2019) med foreldre- AVSLUTTET!

  Påmelding til Gymlek (2018-2019) med foreldre er avsluttet. Vi har fått mange påmeldte og de som har fått plass blir kontaktet på e-post i løpet av de neste dagene.

  04.09.2022 22:35
 • Status påmelding!

  Vi har hatt mange som har meldt seg på de ulike partiene på turn og Sportsdrill i dag. Vi har nå stengt påmelding for alle partier. De som ikke har fått plass har fått informasjon.

  30.08.2022 22:42
 • Påmeldingslink til høstens partier på turn og Sportsdrill.

  Påmelding høsten 2022.

  Askøy Turn og Sportsdrillklubb har i alle år gitt tilbud til eksisterende medlemmer om å beholde sitt medlemskap ved ny sesong. Alle blir automatisk overført til nye partier hver høst, med mindre man sier fra seg plassen sin. Utøverne på partiene oppnår på denne måten en god utvikling, som de tar med seg videre når de flyttes opp på neste parti. Klubben har hatt en veldig stabil medlemsmasse, noe som betyr at partiene er neste fulle hver høst. I år er det noen ledige plasser på de enkelte partiene, så vi kommer til å fylle alle partiene så godt vi klarer.

  Vedlagt er skjema for påmelding til høstens partier på turn og aspirant Sportsdrill. Når opplysningene under er fylt ut, vil de av dere som har fått plass motta en invitasjon til å registrere medlemmet i Idrettens medlemssystem (IMS).  Når dere har gjennomført registrering, får vi det inn i vårt system for godkjenning. Dere får svar i løpet av uke.

  NB! Påmelding til Gymlek (2018 og 2019) med foreldre må avvente til vi har trener på plass.

  30.08.2022 17:51
 • Påmelding av nye medlemmer.

  Det åpnes opp for påmelding tirsdag 30. august kl. 18.00. Da legges det ut informasjon med link til påmelding her på startsiden.

  28.08.2022 22:03
 • Påmelding høsten 2022

  Det åpnes opp for påmelding til turn og aspirant sportsdrill i uke 35. Trening for disse partiene starter opp i uke 36. Oversikt over treningstider er nå lagt inn under fanen "treningstid" på både Sportsdrill og turn.

  08.08.2022 20:12

Flere nyheter

 

                                       Til

Medlemmene i idrettslag – Askøy Turn og Sportsdrill Klubb

Innkalling til årsmøte i Askøy Turn og Sportsdrill Klubb.

Mandag 27. mars 2016 kl. 18.00 i Askøy Forum.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest (14 dager før).

Sakene kan sendes atskpost@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

 

Valgbarhet.

NIFs lov og lovnorm for idrettslag inneholder bestemmelser om kjønnsfordeling og hvem som er valgbare til verv i idrettslaget:

Lovnorm for idrettslag § 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 1. a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

       Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

       Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

 1. b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 2. c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

Lovnorm for idrettslag § 6 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslaget eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. 

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdrags avtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med organisasjonsledd.

(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at et organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer til organisasjonsleddets styre.

(6) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold gi dispensasjon.

(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

Lovnorm for idrettslag §7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd

(1) En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører 

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. 2

 

Velkommen!

 

Mvh

Styret

 

 

 

Følg oss også på Instagram @Askoyturnogsportsdrill