Turn - Fundamentet i all idrett!

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få. Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. For å bli topputøver i turn må du ha talent, men 99 % er hardt arbeid.

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon. 
Å være aktiv i turn bringer også med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter: Mangfoldighet er stikkordet. 

Turn er beskrevet som en forbindelse mellom kunst og sport.

Turn består av flere grener:

Det er mer enn 25 millioner lisensierte turnere i 130 nasjoner i verden. Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) er det 5. største særforbundet i Norge med ca. 84 000 medlemmer, 418 lag i 18 kretser.

NGTF har flere grener. OL-grenene Turn kvinner, Turn Menn og Rytmisk Gymnastikk, samt Gymnastikkhjul, Drill og Troppsgymnastikk. 

I tillegg driver de stor aktivitet på breddesiden med foreldre/barn, idrettens grunnstige, Salto for ungdom og Gym-X for eldre samt stor aktivitet på stevne- og oppvisningstropper.

Når kom turn til Norge?

De norske Turn- og Gymnastikkforeninger var det første særforbundet som ble stiftet i Norge, 25. mai 1890. Det skulle utvikle folkets fysiske og moralske krefter. Men de første foreningene i Norge kom allerede midt på 1850-tallet. Christiania Turnforening 13.4.1855, Arendal Turnforening 17.5.1857, deretter Drammen, Trondheim og Kristiansand. I 1918 trådte gymnastikk og turn ut av fellesskapet med friidrett. Fra 1936 har navnet vært Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Holmen Tropp og Turn ble stiftet 2. juni 2006.

KonkurranserI Gymnastikk og turns barndom og ungdom var det internasjonale turnfester fra 1881. I Norge startet turnfester i 1886. I 1896 var turn med i Olympiske leker. Første VM for menn ble arrangert i 1931 og EM i 1955. Det første offisielle NM ble arrangert i Bergen i 1920. Petter Hol var den første Norgesmester (1907, 1911 og 1914).

Når kom kvinnene med?

I 1890-årene begynte kvinnene å komme med, og første gang de fikk delta var på turnfesten var i Christiania i 1895. Stavanger var klubben som først startet dameparti i 1889. Første VM for kvinner ble arrangert 1934, og første EM 1957. Liv Finsen ble den første NM-vinner i 1952.

lagt til handlevogn