Området med kolonilotter ägs av Alingsås kommun och Nolhaga koloniförening arrenderar det av kommunen mot en avgift.

Som kolonist är du medlem i Nolhaga koloniförening och den avgift du årligen betalar täcker medlems- och arrendeavgift. Du måste bo i Alingsås kommun för att kunna ha en lott i Nolhaga.

Idag finns det 169 kolonilotter i Nolhaga. Storleken på lotterna varierar mellan 200 och 750 kvadratmeter. På de flesta lotterna står en liten stuga och på flera finns också ett växthus.

Området har bara sommarvatten och på varje gata finns vattenposter med kommunalt vatten, som används för bevattning och som dricksvatten.

På Tvärgatan mellan lotterna 91 och 64 finns en anslagstavla och där står också en sommartoalett.

Koloniföreningen har också en Facebooksida där du kan dela bilder, diskutera och hitta information.

Text, foto och plan A.-L. Gerdin