Nolhaga koloniområde

Koloniområdet i Nolhaga har funnits sedan 1944. Det kom delvis till som ett led i folkhus-hållningen i andra världskrigets slutskede.

Småskalig odling, som den kan bedrivas i en koloniträdgård, är minst lika viktig idag. Men skälen är delvis andra.

Till en början arrenderade kolonisterna själva sin lott. Men så småningom övertog Nolhaga koloniförening, som också bildades 1944, arrendet av hela området. Som innehavare av en kolonilott i Nolhaga är man medlem i föreningen.

Text och foto A.-L. Gerdin

  • Vintervila i kolonin, men inte för hararna. Foto A.-L. Gerdin
  • Vår! Foto A.-L. Gerdin
  • Besökare från Köllera. Foto A.-L. Gerdin
  • 2013 var koloniföreningen gästplanterare i Plantaget. Foto A.-L. Gerdin
  • Koloniföreningens gästplantering i Plantaget. Foto A.-L. Gerdin
  • Jordgubbe!
  • Bondbönor Foto A.-L. Gerdin
  • Dags för äppleskörd