Eldning av trädgårdsavfall

Det råder eldningsförbud mellan den 15 april och 30 september

När du eldar trädgårdsavfall tidig vår eller sen höst skall du:

Helst elda i tunna

Tänka på väderleksförhållandena

Ta hänsyn till grannar och allmänhet

Inte lämna öppen eld eller glödhögar utan tillsyn