Angående överlåtelse av kolonilott

  • Överlåtelse av kolonilott skall meddelas till styrelsen EN MÅNAD i förväg.

 

  • Överlåtelseblankett skall fyllas i av företrädare för styrelsen i samband med överlåtelse. 

 

  • Om du av någon anledning behöver en ny blankett för överlåtelse kontakta Nolhaga koloniförening via e-post.

 

  • Adressändring och andra ändringar sker lämpligen till föreningens mail-adress, som finns angiven på alla sidor.