Styrelse Nolhaga Koloniförening 2020

Rosemary Grankvist

Ordförande

Lott 44

Birgit Deutschenbaur

Ledamot

Lott 40

Lina Nordström

Ledamot

Lott 140

Jan-Olof Larsson

Ledamot

Lott 17

Leo Gedgaudas

Ledamot

Lott 161

Lena Harrysson Svenn

Ersättare

Lott 112

Madeleine Säljö 

Ersättare

Lott 41