Vitlöksälskare!

Hösten är den bästa tiden att plantera vitlök.

Från september till och med november är det tid att sätta vitlök.

Sätt den inte för tidigt så att den gror och skadas under vintern.

Dela utsädeslöken i klyftor och plantera dem 5-10 cm djupt med ca 15 cm mellanrum i välgödslad jord.

I augusti är det sedan dags att skörda välsmakande egen vitlök.

Höstplantera!

Att höstplantera passar nästan alla fleråriga växter.

Hösten är bästa planteringstiden för buskar, rosor, perenner, fruktträd och lökväxter .