Detaljplanen för Nolhaga Park

Den 15 december 2010 antog kommunfullmäktige i Alingsås Detaljplan för Alingsås Nolhaga park. Koloniområdet har därmed en tryggare framtid.

Här får du information som rör koloniområdet i detaljplanen

Koloniområdet har skyddsbestämmelse q4, som innebär att området skall användas för trädgårdsodling

Utsnitt ur Detaljplanen för Nolhaga Park